Modele wygładzania wykładniczego

Modèle Holta jest bardziej skomplikowany ni modèle Browna poniewa wystpowanie dwch parametry: Alfa i Beta. Rwnania modelu przedstawiaj si nastpujco: Model Holta stovany wygadzajc szereg czasowy, w ktrym wyrni Mona zarwno tendance (tendencj rozwojow) Jak i wahania przypadkowe. Modèle Holta stosuje się wygładzania Szeregów czasowych, w których acteurs wahania przypadkowe je tendencja rozwojowa (paramétrie wygładzania). Równania modelu: modèle wintersa Można zastosować dla Szeregów czasowych z tendencj rozwojową, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi (parametry wygładzania). Modèle po podstawieniu za, CZYLI za BD ex post pronozy obliczonej na Okres, wyraenia zapiszemy nastpujco: 29 wygasych obliczonych dla badanego okresu redni kwadrat BdW pronoz wygasych Rnica w pierwszym rwnaniu wzgldem prostego modelu wygadzania wykadniczego polega na dodaniu nous wzorze ne czonu (ktry w prostym modelu wygadzania wykadniczego par pronoz) oceny przyrostu trendu w okresie. Warto pronozy na Okres t natomiast Mona wyrazi nastpujco: paramétrie α, β, γ {displaystyle alpha, beta, gamma} wybiera się analogicznie Jak w modelu Holta minimalizując średni kwadratowy błąd pronoz wygasłych lub wybiera się wartości bliskie 1 Gdy składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko, Albo bliskie 0 Gdy składowe szeregu nie wykazują szybkich zmian. Ponawiajc à samo wielokrotnie czyli podstawiajc za wyraenie ITD otrzymamy: n-Liczba wyrazw szeregu czasowego zmiennej. Podobnie Jak à robilimy w oynatıcı prostego modelu wygadzania wykadniczego, rwnanie pierwsze i Trzecie Mona przeksztaci: również i Tutaj Można utworzyć rekurencje określającą s t + 1, {displaystyle s_ {t + 1},} na podstawie s t. {displaystyle s_ {t}.} Ponisze rwnanie okrela sposb obliczenia pronozy na podstawie redniej ruchomej prostej.

Pronz Wyznaczajc na Okres zapiszemy j nastpujco:. Wspczynnik theila U = 0, 0018788182 wykres wartoci rzeczywistych i wygadzonych: wykładnicze wygładzanie (ang. lissage exponentiel)-metoda obróbki szeregu czasowego zmniejszająca jego wariancję za POMOCA ważonej średniej ruchomej z przeszłych wartości, o wagach malejących wykładniczo wraz z odległością w czasie. Stosowana do prostego usuwania szumu lub wizualizacji diffĂŠrents danych. Jest również przydatna w pronozowaniu Szeregów czasowych o niewielkim spółdzielniach sygnału do szumu, szczególnie niemających wyraźnego trendu i wahań sezonowych. Metoda prostego wyrównywania wykładniczego Może SLUZYC do pronozowania tylko na jeden Okres Naprzód, ponieważ wszystkie nastepne pronozowane wartości byłyby sobie Równe.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.